Vidaråsen Camphill landsby er et bo og arbeidsfellesskap for både mennesker med utviklingshemning og medarbeidere. Sammen strever vi etter å skape et inkluderende felleskap. Der den enkeltes utfordringer blir møtt med forståelse og respekt. Antroposofi og hvert menneskes individuelle indre utvikling danner grunnlaget for denne streben. Vi kaller denne streben for sosialterapi. Det vil si å streve etter å danne et levende, fritt, skapende og demokratisk felleskap, da kan man merke at felleskapets sosiale former, kunstneriske aktiviteter, arbeidsliv, måten man omgås med økonomien, natur og alt annet som er i felleskapets forvaltning, har direkte terapeutisk innflytelse på hvert individ.

Du kan finne beskrivelse om hvordan man søker om plass som landsbybeboer eller som medarbeider og også videre beskrivelse av ulike sider ved livet i landsbyen og om landsbyens historie.

Det første Camphillsted ble startet i 1939 i Skottland. Vidaråsen Landsby ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsby i Norge.
Vidaråsen Landsby ligger i Andebu i Sandefjord kommune, i Vestfold, Norge.