Vidaråsen Landsby er et bo- og arbeidsfellesskap for både mennesker med psykisk utviklingshemning og medarbeidere. I landsbyen prøver vi å skape en helhetlig arbeids og bosituasjon for alle. Det første Camphillsted ble startet i 1939 i Skottland. Vidaråsen Landsby ble grunnlagt i 1966 som den første Camphill-landsby i Norge. Du kan finne beskrivelser om hvordan man søker om plass som landsbyboer eller som medarbeider. Videre beskrivelser av ulike sider ved livet i landsbyen og litt om landsbyens historie.
Vidaråsen Landsby ligger i Andebu kommune i Vestfold, Norge.