Som i alle Camphill landsbyer legger vi stor vekt på å feire de kristne høytidene og årstidsfestene. Mikkelsmess, advent, jul, påske, pinse og Sankthans er de store milepælene i årsløpets rytme. De gir landsbylivet en skapende kontinuitet. Disse festdagene blir grundig feiret, og mye forberedelse og omtanke går inn i skuespill, musikk og andre kunstneriske aktiviteter, som ofte står sentralt i feiringen.

Av og til tar vi fri fra det vanlige arbeidet for å arbeide med kultur. Det kan skje i forbindelse med en høytidsfeiring at vi vil øve skuespill, eurytmi, sang eller noe annet. Slikt kulturarbeid kan også være seminararbeid og studier, for alle eller i mindre grupper. På søndag kveld er det ofte et foredrag eller en konsert.

Kulturarbeidet gir oss muligheter for å prøve andre sider av oss selv og det er i stor grad fellesskapsdannende. Kultur er noe som i utgangspunktet ikke er ment å være til underholdning men det er noe som gir oss nye perspektiver og krefter til de mer dagligdagse oppgaver som må gjøres.