Vidaråsen eier ca. 1 600 mål skog, hvorav 400 er en del av Flisefyr-Hidalen Naturreservat. Det vil si vi trenger å ta vare på 1 200 mål skog, noe som gir mangfoldige utfordringer. Men også mangfoldige arbeidsmuligheter. Vi hogger trær, selvfølgelig, men driver også med ungskogspleie, tynning, planting, stammekvisting, landskapspleie og dyreskjøtsel. Trærne innenfor landsbyen trenger ettersyn og området rundt Karistua er en turistattraksjon som krever stell.

For tiden har syv mennesker sin arbeidsplass i skogen. Vi driver naturnært skogbruk på økologisk grunnlag, men samtidig anser vi det arbeidende mennesket som del av skogsorganismen.

Landsbyen har behov for en del ved, liten og stor, som blir dekket av vår egen skog. Veden produseres både på gården og på vedplassen og siden varmer den opp forskjellige ovner i husene og et fyringsanlegg på Korczack hus. Tynningsmaterial brukes til bygging av gjerder og skigard. Når hogsten har gitt nok tømmer i skurdimensjon, blir den saget til bord, planker, bjelker o.l. på mobilsagbruket. Vunnet trevirke brukes til bygning, reparasjon og vedlikehold.