I flere tiår har Vidaråsen hatt et meieri som tar vare på melken fra vår egen gård.

Det er veldig mange forskjellige produkter man kan lage fra kumelk, og når et slikt produkt blir servert på matbordet i landsbyen, vet alle at dette produktet har vært gjennom mange prosesser og har fått god omsorg fra mange mennesker. For tiden er det tre mennesker som til daglig gir denne omsorgen til melkeproduktene på Vidaråsen.

Det er mye man kan lære ved å jobbe på meieriet - ikke bare om melkesyrning, riktige temperaturer for fremstilling og lagring av melkeprodukter, riktige tidspunkter og lengder for de forskjellige prosessene, om utstyret vi bruker, men også om hygiene både personlig, i selve meieriet og når det gjelder redskaper og maskiner.

Vi på meieriet er veldig glad for at vi kan levere pasteurisert melk, yoghurt, kvark, fetaost, rømme og vellagret gaudaost til landsbyens innbyggere.