En meningsfull hverdag.

      Individuell utvikling.

          Samspill med andre.

 

Våre verdier
Vi tror at ethvert menneske har et sunt indre vesen og at det kan utvikle sitt potensial i en sosial sammenheng.
Vi respekterer hverandres forskjellighet
Vi inspirerer og støtter hverandre til å ta ansvar for eget liv
Vi akter og kultiverer våre naturomgivelser
 
Vi gjenoppdager og utvikler våre opprinnelige og grunnlegende inspirasjonskilder – Rudolf Steiners antroposofi, og Karl Königs felleskapsimpuls.