LandsByLiv er et viktig organ for å synliggjøre den impulsen som virksomhetene arbeider etter og det som skjer i hjemmene, landsbyene og på de helsepedagogiske skolene, samt internasjonalt.

Landsbyliv var initiert av Landsbystiftelsen og startet opp våren 2004. Sosialterapeutisk Forbund overtok eier- og driftsansvaret for tidsskriftet i 2012.

Bladet har som formål å berike kommunikasjon, miljø og livskvalitet, og skal være et vindu mellom virksomhetene, samt ut mot verden. Historier fra stedene blir ført i pennen av de som bor og arbeider på de ulike stedene. Kommunikasjonen med omverden skjer via innlegg og kronikker, samt intervju og meningsytringer fra beboere, lærere, pårørende og medarbeidere.

Tidsskriftet fokuserer også på faglig utvikling gjennom artikler fra ulike bidragsytere og stoff fra studenter ved Steinerhøyskolen, samt oversatt faglitteratur.

Her finner du alle LandsByLiv bladene: https://sosialterapi.no/landsbyliv/

Har du lyst til å abonnere og motta bladet i postkassa? Send e-post til: landsbyliv@dialogos.no