På Gjestehuset har vi en rik bukett med oppgaver. 2 beboere og 3 med-arbeidere sørger for pleie og rengjøring av rom, bad og fellesområder, og ikke minst tar vi vare på gjestene.

Gjestehuset er et stort hus med mange kroker og kriker og mange rom. I tillegg har vi også ansvar for gjesterommene i Hallen og noen rom i andre hus i landsbyen.

Gjestehuset er blitt et kjent sted for grupper som har kursvirksomhet eller studiesamlinger her på Vidaråsen.

3 masterstudiegrupper er her i 10 uker i løpet av året, i tillegg kommer bachelorstudenter, Ljabruskolen, BINGN-kurs (biodynamisk utdanning), eurytmistgruppen o.fl. I tillegg står Gjestehuset for mat og husly for Representantskapsmøtet i Camphill landsbystiftelse, introduksjonshelg for førsteårs medarbeidere fra alle landsbyene i Norge, pårørendemøter, styremøter o.fl.

Samtidig er Bakke Kro (stua og kjøkkenet) et hus for landsbyen. Både når det er tirsdagsdugnad og i sommerferien, er det fellesmiddag på Bakke Kro. Stua blir også brukt til diverse landsbyaktiviteter og samlinger.

Gjestehuset arbeider tett sammen med forskjellige verkstedene på Vidaråsen. Dette samarbeidet er viktig for driften av gjestehuset og vi er veldig glade for det gode samspillet med så mange mennesker.

Vi er en fin liten gjeng på gjestehuset som trives med de oppgavene vi har i dette huset. Dette og det gode samarbeidet vi har med landsbyen, er viktig for at vi klarer å holde et hus som gjestene gjerne kommer til og føler seg hjemme i, så lenge de bor hos oss.

Beboere, ungdommer og medarbeider fra landsbyen hjelper ofte til med matlaging, rydding og vasking når det er behov for det.

Oppgavene blir fordelt i forhold til hva landsbyen trenger og hva hver enkelte av oss kan og vil. Det er viktig at beboerne har sine faste oppgaver. Å ha sitt eget område, sin egen oppgave, gir mulighet til å øve seg, det gir sikkerhet og danner selvtillit og selvstendighet.