Maleverkstedet gir beboerne mulighet til å fordype et kunstnerisk virke og gjøre det til et arbeid. Verkstedet er åpent 3 dager i uken. Noen beboere kommer alle tre dager, noen bare en dag. Av og til dukker det opp en og annen som ikke hører til de faste, men som ønsker å være med for en dag.  Noen beboere har malt i mange år og har hatt offentlig utstillinger. Ellers blir bildene ofte vist i landsbyen.

Hver enkelt maler sitt tema, bildene blir samlet i den enkeltes mappe, signert og med dato. Noen skriver kanskje en tekst til sitt bilde. Ved dagens slutt settes bildene opp og man tar seg tid til å se på det som har oppstått i løpet av dagen. Ro, glede og innlevelse i maleprosessen kjennetegner arbeidsdagen i maleverkstedet.

Bildet: Jeg synes at jeg er en flink maler. - Arnkjell Ruud (2018)