På Korczak hus, stor som ei skute, huses vi i all vår forskjellighet med unike utgangspunkter, utsikter, ståsteder, hastigheter, lengsler, talenter...

På et vis ligger vår styrke i den enkeltes forskjellighet - der oppstår aksept, varme, interesse, inspirasjon, kjærlighet...

Et hus med samtaler.

Et hus med god mat.

Et hus med kreative mennesker.

Et hus med god plass i solen...