Livet i husene rundt omkring i landsbyen er fargerikt og individuelt preget av de som utgjør husfelleskapene og det hver og en bringer med seg av muligheter, ønsker, evner og behov.

Vidaråsen Landsby legger tilrette for ulike bo-former både i større felleskap og i mindre boliger og boenheter med mulighet for skjerming. 

Å leve i en realitetsorientert sosial sammenheng kan gi en trygg ramme og en god grobunn for mennesker med ulike utfordringer. Det at vi er et bo- og kulturfelleskap opplever vi som betydningsfult. Medarbeidere og beboere bor under samme tak, deler kunnskap og kompetanse og opplever hverandre på mange ulike arenaer i løpet av dagen/uken/året.

Å opparbeide gode relasjoner basert på tillit og gjensidighet står sentralt i hverdagslivet.

Er du nysgjerrig? Klikk deg inn på et av husene og ta en titt*! (*Enda i utarbeidelse:)