Trevirke er et naturlig og varmt material som gir mulighet for et mangfold av produkter. Produktutvalget retter seg både etter kundebestillinger og etter den enkelte arbeidstakers evner og utviklingsmuligheter.
Kreativitet, variasjon og kvalitet er grunnverdier for alle i verkstedet. Våre produkter lages hovedsaklig for hånd, og den enkeltes evner og ønsker er i stor grad avgjørende for arbeidsprosessen. Slik blir det å tilegne seg nye ferdigheter og å få større innsikt i trevirke en naturlig læringsprosess i arbeidsdagen. Produktene våre selges i Landsbybutikken,i Vevkroken i Andebu sentrum og på forskjellige markeder.