Utegruppen på Vidaråsen er en servicegruppe som utfører oppgaver for hus, verksteder eller enkeltmennesker som bor eller jobber i landsbyen. Vi jobber med transport og logistikk innen landsbyen, vi tar på oss flytting av inventar og har et lager for gjenbruk av møbler. Vi leverer varer og hjelper til med praktiske oppgaver for kulturelle- og administrative arrangementer. Vi er ansvarlig for renovasjon og kildesortering, og tar på oss landskapspleie og bilvask. Gjennom uken jobber 2 medarbeidere og 2 beboere i utegruppen.

Hver ny dag er annerledes med forskjellige oppgaver rundt omkring i landsbyen. Vi lærer oss derfor mange praktiske ferdigheter i de varierte arbeidsområdene. Vi vil gjerne være imøtekommende og er alltid glad for å yte god service.