Målet er at hver og en skal ha et menings- og gledesfylt arbeid som svarer til den enkeltes muligheter og samtidig dekker et behov i landsbyen. Til forskjell fra de fleste andre virksomheter, velger vi å skille arbeid helt fra lønn. Det den enkelte mottar av penger relaterer seg til den enkeltes behov, ikke til arbeidsinnsats.
I Bakeriet, Snekkerverkstedet, Matforedlingsverkstedet, Toveverkstedet, Urteverkstedet, Vaskeriet, Veveriet, Malerverkstedet, Gården, Gartneriet, Utegruppen, Skogsgruppen, Sykkelverksted, Gjestehuset, Postkontoret, Vedlikeholdsavdelingen, Barnehagen og i husene finnes reelle arbeidsoppgaver for alle i landsbyen - både landsbyboere og medarbeidere. Landbruksproduktene som fremkommer dekker det vesentligste av landsbyens eget behov for melk, kjøtt ost og grønnsaker Verkstedsproduktene selges for det meste på det åpne marked eller i vår egen butikk, og inntektene er med på å støtte landsbyens drift