I sesongen jobber 5 faste medarbeider og 4 beboer på gartneriet.

Målet er å legge arbeidet til rette slik at alle får et helhetsbilde og forståelse for begrepet «fra jord til bord». Vi følger hele utviklingsprosessen fra et enkelt frø til en plante og til de grønnsakene vi spiser til slutt! Vi har en arbeidsplass hvor vi kan nærme oss vår daglige ernæring!

Vi blander såjord, sår frøene, prikler, omplanter og høster avlingene våre, som stort sett spises i landsbyen. En liten del selger vi på markeder, til Steinerskolen og noen privatkunder.

Vi dyrker etter biodynamisk måte hvor kretsløpstanken og bærekraft står i fokus og jorden blir sett på som en levende organisme.

For å ta vare på livet i jorden, gjødsler vi åkrene med vår egen kugjødsel. Vi bruker biodynamiske preparater og bygger slik opp næringsrik humusjord.

Hvert år dyrker vi over 40 forskjellige sorter grønnsaker i drivhus og på friland som omfatter rundt 13 dekar. Mangfold og vekstskifte for ikke å utpine jorden, er viktig for oss!

Å plante fargerike blomster på alle åkrene er også en del av jobben vår. Da inviterer vi humler, bier, sommerfugler og fugler til pollinering, og det blir enda mer liv rundt oss!

Det er flott å jobbe sammen i et team og så å kunne spise vitale kvalitetsgrønnsaker med mange livskrefter!