På gården jobber vi daglig med fôring og stell av kuer, sauer, griser, høner og en hest. Utover det er det mye sesongbetont arbeid: gjerding, lauving, innhøsting av fôr, vedlikehold av redskaper og maskiner mm. Sammen med bonden jobber det ett varierende antall landsbybeboere (opptil 10) og medarbeidere (3-6) på gården. Vi jobber ute under alle årets tider i regn og vind, under stekende sol eller i fykende snøstorm.

Gården drives biodynamisk og alle produkter fra gården blir brukt i landsbyen: melk og kjøtt fra kuene, kjøtt, ull og skinn fra sauene, kjøtt fra sommergrisene og egg fra hønene.