Steffens hus er et aktivt unge voksne hus med en levende kultur for nysgjerrighet på verden, hverandre og seg selv.

Vi er gode på å samtale om små og store ting, gi hverandre tilbakemeldinger og støtte og oppmuntre hverandre i erfaringsbasert læring.

Vi er 11 individer mellom 21-44, med ulik kulturell bakgrunn, forskjellige interesser, evner og utfrodringer. Vi liker å finne gode spørsmål, undre oss og prøve ut nye ting, reise, drømme og feire fester. Det er ikke alltid bare lett å ta ansvar for eget liv, feile, lære og mestre. Men her er det alltid noen i nærheten som heier og tror på deg.