Kjære landsby venner.

Det skjer noe spennende på Vidaråsen fra høsten 2024:

Vi lanserer en ny utdannelse i landsbyen i samarbeid med Rudolf Steiner Høyskolen!

Vi trenger deg for å spre ordet:

Se vedlagt presentasjon- send gjerne videre, skriv ut og del med de du tenker kan være aktuelle!

Med takk og godt nytt år, fra oss på Vidaråsen.

Informasjonsfolder / leaflet  (PDF, 348KB)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dear friends of Vidaråsen.

Something exiting is about to happen at Vidaråsen village from autumn 2024:

We launch a new education program at the village in cooperation with Rudolf Steiner University College!

We need you to spread the word:

See the attachment, forward it, print and share with the ones you think might be interested!

With gratitude we wish you a happy new year from us at Vidaråsen.