Filmen om Ola formidler opplevelsene og tankene til 30 år gamle Ola Henningsen, som bor i Vidarsåsen landsby i Andebu. Det er en klok og reflektert fortelling om det å få være seg selv. I tillegg viser filmen mye av det unike og varme sosiale miljøet og verdiene som omgir hovedpersonen Ola og de andre beboerne og medarbeiderne i Vidaråsen landsby. 

Vidaråsen er en av seks Camphill-landsbyer i Norge. Landsbyene er bo- og levefellesskap som legger til rette for verdig liv, arbeid og inkluderende felleskap for Ola og andre voksne uvanlige mennesker med ulike særlige behov for ekstra omsorg. 
Filmen om Ola gir et godt innblikk i livet og de verdiene som kjennetegner alle de seks landsbyene i Norge og Camphill-bevegelsen som helhet.  

Filmen om Ola er for øvrig laget av Einar Film Drama. Regissør er Ragnhild Nøst Bergem, som har fulgt landsbylivet på Vidaråsen og Ola over flere år. 
Og fortvil ikke dersom du ikke rakk å se filmen på kino eller på direkte tv. Filmen er nå også å finne i filmarkivet til NRK nett-TV

Kjenner du noen som Ola?

De seks Camphill-landsbyene i Norge tilbyr helhetlige bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med særlige omsorgsbehov. Landsbyene skal gi beboerne en trygg livssituasjon hvor de kan ta egne valg, få god omsorg, et meningsfylt arbeid og et rikt kulturliv. Landsbyene er organisert som del av Camphill Landsbystiftelse i Norge, som er en ideell, ikke-profittbasert stiftelse. Stiftelsens oppgave er å etablere virksomheter som yter sosialtjenester samt å drive botilbud og tilrettelagt dagaktivitet i samsvar med gjeldene lovgivning for mennesker som trenger sosial omsorg eller som har spesielle sosiale behov. 

Dersom du kjenner noen som Ola og vennene hans i filmen, og som søker etter et sted de kan utvikle seg og finne seg selv, så kan kanskje en av Camphill-landsbyene i Norge være et alternativ. 
Du kan lese mer om de norske Camphill-landsbyene på www.camphill.no. Der finner du også kontaktinformasjon.