40 % renholdsstilling ledig fra primo august.  Annonsen legges på NAV.NO 

18,3 % helgestilling En-til-En oppfølging av kvinnelig beboer. NAV.NO