VIKTIG: Iht. rundskriv fra Helsedirektoratet av 14. mars, er det nå innført ett generelt besøksforbud i landsbyen. Landsbyledelsen kan kontaktes per telefon: 458 03 884 / 907 43 489 / 464 14 086

Vidaråsen
Landsbyveien 34
3158 Andebu
+47 33 44 41 00