Beskrivelse av prosjektet:

I Vidaråsen Landsby i Andebu, bor og arbeider 50 mennesker med psykisk utviklingshemming sammen med medarbeidere og deres familier. Mange av disse menneskene har etter hvert blitt eldre og trenger arbeid og aktiviteter som er tilpasset deres funksjonsnivå og som samtidig virker oppløftende og gir mulighet til mestring i rolige omgivelser med gode sanselige opplevelser.

Det skal bygges et urtehageanlegg med tilknyttet verksted og drivehus til blant annet spiring og tilbereding av urter.

Urtehagen

Urtehagen skal være et sted som det er godt og innbydende å komme til, ikke bare for beboere på Vidaråsen, men også for andre mennesker utenfor landsbyen som kan få glede og nytte av å være der. Det skal være brede stier som gjør det lett for rullestolbrukere å ta seg frem, opphøyde bed og et sanseområde med diverse opplevelser av farger, dufter, vann og natur. Det skal dyrkes urte og nytteplanter av mange slag som kan brukes til forskjellige formål og samtidig tiltrekke et dirrende liv av bier og sommerfugler. Området som skal benyttes til urtehagen er på ca. 8 mål i dag og ligger ypperlig til med gode solforhold og i nærheten av omsorgshuset hvor de eldre beboerne bor.

Verkstedsbygget

Det prosjekteres et bygg på ca 300m2 inklusiv drivhus laget av miljøvennlig materialer som vil huse urteverksted, tørking, lagring, prikling og forkultur samt fasiliteter som toaletter, kjøkken og garderobe. Et rom vil også bli tilrettelagt for toving av ull, delvis fra sauene på gården, en meget populær aktivitet, spesielt om vinteren når urte produksjon er redusert. Det vil også være et lite kosmetikkverksted i bygget til foredling av urtene til produkter som bademelk, sjampo, massasjeolje, hostesaft osv. Totalt vil bygget gi arbeidsplass for opptil 30 personer og vil bli godkjent av mattilsynet og arbeidstilsynet.

Bygging av verkstedet og hageanlegget ventes igangsatt våren 2014 og avsluttet våren 2016.

 

Flere tegninger i PDF finner du her... (1MB)

Brosjure i PDF finner du her... (3MB)