Økouka

«Samtidig skogskjøtsel på økologisk grunnlag. Natur og økonomi i samklang - med skogens fremtid»

Armin Kollert er skogvokter og tar oss med på skogstur og vil holde et innlegg.

Gratis og åpent for alle!
Påmelding og spørsmål:
harel@vidaraasen.no
Mob: 90743 489

Velkommen til vandring i skogen på Vidaråsen!