Møte

Kjære Representantskap!

 

VELKOMMEN TIL HØSTMØTET I REPRESENTANTSKAPET I CAMPHILL LANDSBYSTIFTELSE 2019

BEUNDRE DET SKJØNNE HØYAKTE DET GODE

I høst er det 80 år siden dr. Karl König flyttet inn i det første huset i Skottland, og dermed startet det som senere skulle bli Camphill Landsbyene. Hvordan hadde det seg at et lite bofellesskap utviklet seg til en global bevegelse? Og hva er det som gjør at enkeltmennesker fremdeles finner veien til Camphill fellesskapet – og hvorfor nedlegger noen et helt livs innsats for landsbyen?