Økouka

Renseanlegget
Siden 1998 er alt avløp fra husene og verkstedene på Vidaråsen renset i et naturbaserte renseanlegg. Dette består av fire dammer, flere filterbed med forskjellige planter og luftetrapper med Flowformer (vannskulpturer). Målet er å verdsette vannets livgivende krefter og returnere det tilbake til naturen i minst like bra tilstand som den ble hentet opp fra grunnen. Ved et mangfold av naturlig prosesser som foregår i de forskjellige trinn i løpet av ca. 70 dager, blir vannet renset til en meget høy standard. Anlegget er beregnet for å behandle kloakk fra 200 personer og ble bygget som forskningsprosjekt i samarbeid med Landbrukshøgskolen på Ås. Det har blitt gjennomført flere vitenskapelig studier gjennom årene og anlegget er anerkjent i fagbøker og internasjonalt i forskningsmiljøet på naturbaserte rensemetoder. Anlegget regnes som et av de mest effektive anlegg i Skandinavia og er stadig under videreutvikling. Våren 2020 ble dammene renset og plantene fornyet. Det ble også lagt skjellsand i filtrene til fjerning av fosfat. I tillegg til Flowformtrappene er det nå også installert en ny vorteks luftemaskin etter prinsippene til vannforsker Viktor Schauberger. I tillegg til å rense vannet er anlegget en viktig ressurs for det biologiske mangfold i området og til undervisning og beundring av vannets og naturens evner til å helbrede seg selv (med litt hjelp). Will Browne viser og forteller om dette unike systemet.

Praktisk info:
- Sted: Vidaråsen, Landsbyveien 34, 3158, Andebu
- Tidspunkt: 25. september 2020 kl. 16:00-18:00
- Billetter: Gratis og åpent for alle

Påmelding og spørsmål sendes til:
harel@vidaraasen.no
mobil: 907 43 489

Velkommen på visning og foredrag!