Møte

Vi inviterer til det årlige møtet for pårørende og familiene til Vidaråsens beboere

Program for dagen vil bli lagt ut senere