Kurs

Urs Gamper er biodynamisk bonde på Rud gård i Vestre Gausdal. Han har
bakgrunn som gartner bl.a. fra Gartneriet i Goetheanum i Dornach i
Sveits, og har allsidig bakgrunn som jord- og hagebruker og som pedagog.
Kurset kan passe for både hageeiere og yrkesdyrkere, og vil ta for seg
grunnleggende ferdigheter i å betrakte trær og bærbusker for å finne en
god beskjæring som gir busker og trær riktig form. Det settes av mye tid
til praktisk øvelse med god veiledning av kursholder undervegs. Ta
gjerne med egen saks eller sag, men du får også lånt redskaper her.

Kursleder:
Urs Gamper

Pris:
kr 600,- inkl. lunsj og kaffe/te

Påmelding:
judith.jodocy@posteo.net
eller
93974775