Økouka

Preparatdagene 2020

Hvordan å lage de biodynamiske preparater på en riktig måte. Teori og praksis. Med Eric Brinkhof

«Rudolf Steiner ga i sitt landbrukskurs i 1924 retningen for et framtidig landbruk som ikke virker tærende på jorda, men som skulle bygge opp dens fruktbarhet og ivareta dens evne til å opprettholde en produksjon basert på fornybare ressurser.
Det biodynamiske jordbruket bygger videre på grunnelementer som ble utviklet i det europeiske jordbruket på 17-1800-tallet, men som ble glemt framfor alt ved innføringen av lettløselig kunstgjødsel på begynnelsen av 1900-tallet. Grunnelementene for å opprettholde jordas fruktbarhet med dens forråd av humus var belgvekster i et balansert vekstskifte og en husdyrproduksjon som var tilpasset gårdens fôrgrunnlag. Dette var kunnskap Rudolf Steiner kjente til og som er grundig beskrevet i Landbrukskurset.
Rudolf Steiner var bevisst på å sette det som var utviklet i den tidligere bondetradisjonen og sin fagkunnskap inn i en større livssammenheng. Ikke bare det som skjer her på jorda, men også jordas relasjon til kosmos. Det er her de biodynamiske preparatene kommer inn som en mulig ressurs for å ytterligere styrke livsprosessene og binde karbonet som trengs for ikke bare å vedlikeholde, men også øke humusinnholdet i matjorda.»
(Tekst: Artur Granstedt)

Praktisk info
Sted: Vidaråsen, Landsbyveien 34, 3158, Andebu
26. september 2020 kl. 10:00- 17:00
27. september 2020 kl. 10:00-14:00
Billetter: Gratis og åpent for alle

Påmelding og spørsmål sendes til:
harel@vidaraasen.no
mobil: 907 43 489

Velkommen på kurs!

https://www.biodynamisk.no
https://vidarasen.camphill.no