Møte

Vi har gleden av å invitere til:

ÅRSMØTE PÅ VIDARÅSEN lørdag 4. april 2020 i Kristofferhallen

                                                               

Kl. 11.45      - Velkomst med kaffe  

             

Kl. 12.00       - Sang

- Program for dagen

-  Årsberetning for 2019

-  Styrevalg   

-  Kulturinnslag/ Gartnerifilm   

Kl. 13.15 – 13.45   LUNSJPAUSE (butikken er åpen)

Kl. 14.00 – 15.30 ÅRSMØTE i VIP (Vidaråsen pårørendeforening og interesserte)

 Årsmøtesaker:

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Styrets årsberetning og årsregnskap

4. Fastsettelse av medlemskontingent

5. Styrets budsjettforslag

6. Valg av styre og revisor

7. Endring av vedtekter

8. Andre saker av særlig viktighet

9. Tema til høstmøte- Kommunikasjon

  •  Diverse orientering fra landsbyen
  •  Byggeplaner
  •  Eventuelt

Kl. 16.00     MIDDAG I HUSENE              
                                    

Vi kan tilby overnatting på gjestehuset for de som ønsker det.

Med vennlig hilsen

Ruben Khachatryan - koordinator for ledergruppen på Vidaråsen

 

Svarslippen returneres senest 25 mars til: Vidaråsen landsby, Landsbyveien 34, 3158 ANDEBU.

 e-post: office@vidaraasen.no / tlf: 33444100

 

Jeg/vi ønsker å komme. Navn ………………………………… …………………………………

 

Antall personer som ønsker overnatting ………………..Antall døgn:………………………….