Vidaråsen Landsby har iverksatt tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset

Vidaråsen Landsby vil bidra til at færrest mulig skal bli smittet av koronaviruset. Det gjør vi av hensyn til helsen til våre beboere, medarbeidere og deres familier samt andre samarbeidspartnere.

Vi følger aktivt Folkehelseinstituttets retningslinjer og anbefalinger, og har i tillegg iverksatt følgende tiltak:

Alle større arrangement er avlyst eller utsatt. Mindre arrangement i landsbyen blir vurdert fortløpende.   

Alle reiser avlyses inntil videre med umiddelbar virkning. Unntak skal vurderes av landsbyledelsen.

VIKTIG: De som av ulike grunner planlegger å besøke Vidaråsen Landsby må på forhånd ta kontakt per telefon 458 03 884 / 907 43 489 / 464 14 086

 

Oppdaterte retningslinjer pr. 24. juni 2021 (PDF, 442KB)