Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge

 

«Bli med til Norges kanskje mest alternative samfunn,» skrev Aftenposten da Camphill-landsbyene i Norge feiret sitt 50-årsjubileum i 2016.

I dag er det seks Camphill-landsbyer rundt om i landet med ca. 130 landsbyboere med spesielle behov, i tillegg til praktikanter og medarbeidere. Boka Menneske først og fremst gir et enestående innblikk i den rike og varierte Camphill-bevegelsen – både historisk og i dag. Forfatter Christian Egge har valgt å konsentrere seg om to gjennomgripende temaer: Menneskebildet og den spirituelle bakgrunnen for arbeidet i bevegelsen, og likedan forholdet mellom Camphill-landsbyene og bærekraftig utvikling. I boka møter vi en rekke mennesker som bor og arbeider i landsbyene. Det blir snart tydelig at landsbyene er skapt med de funksjonshemmede, ikke for dem. Camphill-landsbyene i Norge er et spennende alternativt samfunn og en tankevekker for alle som søker det gode liv.

Boken kan bl.a. kjøpes i landsbybutikken på Vidaråsen . (Ta kontakt via telefon 3344 4141 eller e-post butikken @ vidaraasen no)

 

BOKLANSERING på Litteraturhuset fredag 20. januar 2017, kl. 19:30

Presentasjon på Litteraturhuset i Trondheim onsdag 25. januar 2017, kl. 19:00.