Vidaråsen – Livet i en Camphill-landsby

En unik foto- og reportasjebok

Vidaråsen landsby i Vestfold har eksistert som et mangfoldig og annerledes tenkende alternativ til tradisjonell behandling av psykisk utviklingshemmede i snart 40 år. Dette kan du lære om i en bok om landsbyen, basert på bilder som fotografen Gro Midttun har tatt gjennom mer enn tre år med korte og lengre opphold der. 

Omlag 130 mennesker bor, jobber og lever på Vidaråsen. Av disse har rundt 50 ulike former for det som utenfor landsbyen kalles psykisk utviklingshemming. I landsbyen er de landsbyboere - med meningsfylte jobber, en rekke kulturaktiviteter, ansvar også hjemme i de store familiehusene, og et unikt fellesskap.

Boken "Vidaråsen - livet i en Camphill-landsby" gir et mangslungent bilde av hvordan mennesker med ulik "bagasje" kan fungere sammen, ta vare på hverandre, gjøre hverandre verdifulle - og med rette være stolte av det lille samfunnet de lever i.

Teksten er skrevet av Sven Grotdal, frilans forfatter og journalist. Sammen med de mange og kunstnerisk sterke sort-hvitt-bildene gir hans reportasjer, intervjuer og bakgrunnsstoff et variert, kanskje også lærerikt, innblikk i det verdifulle livet i den spesielle landsbyen i vestre Andebu. 

Vidaråsen er en landsby i den internasjonale Camphill-bevegelsen og den største i sitt slag i Norge. Mye av virksomheten er basert på antroposofien og Rudolf Steiners tenkning, og boka gir både direkte og indirekte også et lite innblikk i denne.