Sosialterapi - en indre holdning

De psykisk utviklingshemmede - landsbyboerne - må kunne forholde seg til deg som til en venn; en som de kan henvende seg til for hjelp og støtte. Uansett hva deres handikap måtte være, er det viktig å ha i bevisstheten at de er voksne, myndige mennesker og de skal respekteres og omgåes som dette. De trenger din sensitivitet, din omtanke og omsorg til å håndtere de samme slags spørsmål og bekymringer, gleder og sorger som du har.

Det er viktig at hver enkelt medarbeider utvikler holdningen: "ikke å arbeide forlandsbyboerne som har spesielle behov, men med dem". Sammen søker vi å skape et fellesskap som virker helbredende på oss alle, et fellesskap der hver enkelt kan nå sitt fulle potensial og samtidig gi av sine evner og muligheter til fellesskapet beste.

Livet i et Camphill fellesskap krever av oss at vi alle sammen først og fremst arbeider for å dekke de andres behov, ut ifra våre individuelle muligheter og evner. Selv om det vil være eldre og mer erfarne medarbeidere som i begynnelsen vil lede deg inn i landsbyens rytmer og dagliglivets rutiner, skulle du også være forberedt til å vise egen styrke og initiativ i arbeidet som må gjøres og ansvaret som du blir stilt overfor.