Livet i landsbyen

Livet i landsbyen er på mange måter forskjellig fra livet i storsamfunnet, og kan sees som en alternativ livsform der arbeid og penger ikke direkte er relatert til hverandre. Vi forsøker å finne menneskelige verdier som kan bli til kraftkilde og drivkraft for den enkelte. Men dagene kan bli lange og menneskemøtene sterke og intense.

Dette er ment for å gi deg informasjon om de forskjellige praktiske sidene forbundet med livet og arbeidet i landsbyen. På den ene siden om landsbyboerne som har sine særskilte behov for et bo og arbeidssituasjon, men også opplysninger som du vil trenge for å kunne orientere deg som medarbeider og hjelper i landsbyen. Det vil gjøre det mulig for deg å danne deg et bilde av livet og kravene i landsbyen og til å fylle ut søknadsformularet som ligger ved.

Vi ber deg om at du leser nøye igjennom denne informasjonen før du fyller ut søknadsskjemaet. Søknaden må fylles ut og returneres så snart som mulig, mens du beholder dette informasjonsskrivet. Dersom din søknad blir akseptert, skal du ta dette informasjonsskrivet med deg når du kommer, som en referanse.