Livet i husene

Vårt mål er at hver enkelt medarbeider og landsbyboer er aktivt med i å skape en atmosfære av varme og vennskap i familiehusene. Ansvar og oppgaver i huset blir delt på, og det forventes at du hjelper til med daglige gjøremål i huset der du bor. Hva det kan være vil veksle fra hus til hus, alt etter hvilke behov den enkelte har for hjelp som du deler hus med. Forhåpentligvis vil du lære å se behovene til dem som du omgåes uten å måtte vente på å bli fortalt hva du skal gjøre. Du kan bli bedt om å hjelpe den ene eller andre landsbyboer med hans eller hennes personlige hygiene, så som å bade eller dusje, vaske håret, hjelpe med å skifte tøy og legge til vask og ta deg av deres personlige eiendeler. Slike oppgaver vil kreve taktfølelse og en sensitivitet og respekt overfor den andres integritet.

I landsbyen er det ofte ikke hva vi gjør som er viktig, men hvordan vi gjør det. Omtanken og gleden hvormed vi gjør våre minste ting blir alltid satt pris på i hussamfunnet. Å dele på disse daglige husoppgavene er en viktig side ved livet i familiehuset. Det kan ofte være lettere å gjøre noe raskt og effektivt selv, men så har man tatt arbeidet fra en som kanskje nettopp gleder seg over å kunne bruke lang tid på å gjøre den samme oppgaven.

Det forventes av alle medarbeidere at de hjelper til med å lage mat. I mange hus går det å lage søndags middag på omgang. Du vil kanskje bli bedt om ta på deg å lage middag i ett av husene som din formiddagsoppgave. Ofte vil det også være en eller to landsbyboere med som hjelpere. Måltidene kan være for 10 - 12 personer, avhengig av hvor mange som bor i huset. Vi prøver så langt det er mulig å benytte biodynamiske råvarer til matlagingen og mye av dette kommer fra vår egen gård.