Telefonliste

·         Sentralbord:      33 44 41 00     Kl 9 - 15

·         E-post:              officevidaraasenno

Besøksadresse: Landsbyveien 34, 3158 Andebu

Telefonnumre direkte til husene: (for verksteder se nederst på siden)

·         Bakke hus                    33 44 41 06    

·         Bernhards hus             33 44 41 07

·         Bestemors hus            33 44 41 08     

·         Bjørn Haugen hus        33 44 41 13

·         Egedius hus                 33 44 41 09

.         Enghaug                      33 44 37 19

·         Falkberget hus             33 44 41 10     Mobil:994 97 877

·         Fredbo                          33 44 41 11

·         Grundtvigs hus             33 44 41 24     Mobil: 464 22 410

           Gjestehuset                 3344 125         Mobil 412 44 591

·         Irmgards hus                33 44 41 18

·         Ita Wegman hus           33 44 41 30     Mobil:993 41 152

·         Janus Korczak hus      33 44 41 14      Mobil:994 97 707 (nede) Mobil:994 99 030 (oppe)

·         Karin Krogstads hus    33 44 41 15      Mobil:994 97 719

·         Knausen                       33 44 41 26     Mobil:994 98 530

·         Nedre Bakke                 33 44 41 47     Mobil:994 96 225

·         Ole Bulls hus                33 44 41 19       Mobil:464 41 633

·         Selma Lagerløfs hus    33 44 41 20      Mobil:466 23 908

·         Smestad hus                33 44 41 45

  • Solfall                         33 43 89 68

·         Steffens hus                 33 44 41 21     Mobil:995 01 922

·         Ullstein hus                  33 44 41 22      Mobil: 994 97 717

 

Komplett oversikt. (også verksteder og kontor)