Aktiviteter i Vidaråsen Landsby 2019

 

Søndag 3. mars Kl. 17 - ca. 20 Karneval

Påskeprogrammet for 2019

Lørdag 27. april 2019  Årsmøte i samarbeid med Pårørendeforeningen (VIP)

Lørdag 7. september. Åpen dag på Vidaråsen

Mandag 30. september til onsdag 3. oktober. Lederforum på Vidaråsen

Torsdag 3. til søndag 6. oktober. Representantskapsmøte på Vidaråsen

Lørdag 30. november. Julemarked på Vidaråsen

 

 

Andre arrangementer, utenfor landsbyen: