Aktiviteter i Vidaråsen Landsby 2017.

Lørdag 2. september. Åpen dag. Program for dagen kan lastes ned HER

Lørdag 14. oktober. Foreldre- / pårørendemøte.

Fredag 3. til søndag 5. november. Representatskapsmøte

Lørdag 2. desember. Julemarked. Program for dagen