Aktiviteter i Vidaråsen Landsby 2018.

 Mandag 19. til onsdag 21.mars. Ledeforum

Lørdag 14. april. Årsmøte. Dagens program.

Tirsdag 1. mai. Besøk av Larvik og Omegn Veteranvognklub (LSVK)