Urteverksted

 Urteverkstedet er i virksomhet hele året.
 
I sommerhalvåret blir det plukket, samlet, renset og tørket store mengder friske urter, blader, blomster og frukt. Dette fra  skog , mark og i hagen. Vi reiser også ut i nærområdet for å plukke frukt eller bær. 

I urteverkstedet, som holder til i helt nye trivelige lokaler, jobber mange flittige hender. Hit kommer de sankede urter inn hvor de blir renset for stilker og rusk, eller bearbeidet videre, for så å tørkes i et spesielt tørkeskap. 

Om sommeren hjelper toveverkstedet til, da er det mange mennesker som bidrar for å klare å tørke de store mengder blader og blomster som hagen har å tilby. 

Fra høst til vår blir de tørkede urter silt, renset, blandet og pakket i fin emballasje, bokser og poser. 

Urter har mange bruksområder. I et sunt kosthold og som ren smaks- og fargeopplevelse, eller som et velgjørende og helsefremmede middel. Produksjonen gir også rom for å prøve og utvikle nye produkter, med levende, sunne innhold. 

Til jul blir det laget godsaker som kanelepler, kvede-gelé og eplesnaks. Vi tørker også grønnsaker, som man lett kan bruke i matlagingen. 

Fin emballasje og tiltalende design gir produktene særpreg og identitet, som vitner om ekte håndarbeid. 

Det meste av produktene kommer landsbyen til gode. Vi selger disse i vår egen butikk, på forskjellige lokale markeder og våre egne markeder, som «åpen dag» og julemarkedet.

Hva betyr det å jobbe på urteverkstedet?

I urteverksted er det mange forskjellige arbeidsoppgaver, både mer avanserte og mer enkle arbeidsprosesser. Alle hender trengs, alle kan bidra med sine evner. Det gir en god opplevelse av å være et viktig ledd i en større arbeidssammenheng.  

Det gir også innblikk i prosesser fra det sådde frø om våren til det ferdige produkt som står på spisebordet om høsten. 

Arbeidet har også en terapeutisk virkning: Å jobbe med levende urter stimulerer berørings- lukte- og synssansene, det skaper velvære. Å jobbe sammen på verkstedet gir rom for sosial trening, hvor man lærer å ta hensyn og til hverandre, støtte og hjelpe hverandre.

Et meningsfullt arbeid styrker selvfølelsen, gleden av å bidra og bruk av sine evner uansett hvor mye hjelp og støtte den enkelte trenger. Det bidrar til trivsel og trygghet, mestring og selvutvikling.

Mange av våre beboere føler stolthet og de får et eierforhold til det ferdige produktet.

Våre produkter er:

 •  Forskjellige slag urtete og medisinske te

  Urteblandinger for kjøkkenet. F.eks. pizzaurter, fiskekrydder, enkle urter, urtesalt, tørkede frukt og grønnsaker, urteeddik. pesto, søte drikk av urter, medisinske tinkturer med mere.

  Arbeid i urtehagen.

  Vi har bygget et nytt verkstedbygg og en ny urtehage begynner å ta form.

  Se:  http://vidarasen.camphill.no/de/urte-og-sansehage-prosjekt/

  Pr. i dag har vi to hager. Den gamle og den nye, som begynner å ta form. Det tar litt tid før den kan fungere selvstendig,

  Vi dyrker våre egne urter på friland og i drivhus. Vi tar hensyn til miljø og naturen. Vi driver jordbruket etter bio.-dynamisk metode, som er bærekraftig og fremtidsrettet.

  Det finnes mange forskjellige slag, fra kjøkken- og te urter til helse urter. Det er en rik opplevelse å vandre gjennom urtehagen om sommeren når alt står rikt i blomst og vokser frodig.

  I vekstsesongen, som varer fra mars til november, blir det sådd, priklet, og plantet med hensyn til de enkelte urteplanters behov for plass og jordsmonn. Hele sommeren blir hagen stelt og vedlikehold.

  Det jobber 3-4 medarbeider i hagen, sammen med beboere som tåler vind, vær og tunge løft

  Ukentlig blir en fellesdugnad gjennomført, hvor det blir jobbet i hagen, gartneri og på felles uteområder, slik at alt blir velstelt, det gir et stort løft for landsbyen med alle som bidrar og hjelper til. Det oppstår en fin sosial arena hvor man kan møtes i en annen sammenheng og har det trivelig sammen..

  Om høsten senker seg stillheten over hagen, det blir ryddet bort, dekket med halm eller gran for å beskytte de planter som er følsomme for frost og kulde.