Spørsmål og svar

Hvem kommer til Vidaråsen?

Vi har et mangfold av medarbeidere. Studenter, sivilarbeidere, mennesker som søker andre livsformer, unge og eldre. Felles er at de er åpne for å prøve noe nytt. Camphill-bevegelsen er godt kjent rundt i Europa og vi har medarbeidere fra bl.a. Norge, Danmark, Sverige, Nederland, Tyskland, Sveits, Østerrike, Ukraina, Russland, Latvia, England og Filippinene. Vi har også hatt medarbeidere fra Amerika, Afrika, Sør-Korea og Japan.

 

 

Hvordan bor man?

Du vil komme til å bo i et familiehus sammen med 2-6 landsbyboere og 2-4 medarbeidere og i noen tilfeller deres barn. Huset er deres felles hjem med de oppgaver og muligheter det gir. Vi har også rene medarbeiderhus. Der bor det i all vesentlighet barnefamilier.

Trenger jeg en utdannelse eller spesielle kvalifikasjoner for å arbeide på Vidaråsen?

Nei, det trengs ingen formell utdannelse for å bo og arbeide i landsbyen.

Vi ser gjerne at du har kjennskap til Steiner og antroposofien, eller i det minste at du er åpenhjertet for nye kunnskaper og verdier.

Hvor gammel må man være for å komme?

Vi ser helst at du ikke er yngre enn 21 år.

Hva får man i lønn?

Det første året på Vidaråsen vil du motta lommepenger, kr. 4.250,- pr. mnd. pluss kost og losji. 

Dersom du - og vi - finner grunnlag for å fornye arbeidsavtalen og videre samarbeid øker også den månedlige lommepengesatsen.

Vi har også en bilflåte som står til din disposisjon, etter en hvis fartstid. For denne bruken betaler du en beskjeden sum pr. kilometer.

Kan man komme som sivilarbeider?

Ja, det er mulig å avtjene siviltjenesten på Vidaråsen.

Hva kan jeg forvente å skulle arbeide med?

Det er viktig at man er åpen for å gjøre det som det til en hver tid er behov for i landsbyen og i huset. Det kan være å lage mat, arbeide i ett av verkstedene eller arbeide på gården eller i gartneriet.

Vi anbefaler deg å lese dette informasjonsskrivet om det å være medarbeider her.

Fritid - Ferier

Det er viktig å vite at vi ikke setter likhetstegn mellom ferie og høytidsfeiringer fordi vi gjerne vil feire høytidene sammen i landsbyen, og at du ikke kan regne med lange ferier det første året i landsbyen. Etter avtale med huset ditt og arbeidsplassen har du anledning til hver annen helg fri. 

Hva forventer Vidaråsen av deg som ny medarbeider?

Vi forventer:

  • at du er villig til å bo i et familiehus og ta del av dagliglivet i huset.
  • at du er villig til å arbeide der det måtte trenges i landsbyen.
  • at du vil ta del i det ukentlige landbymøtet og feiringen av høytidene.

Hva kan Vidaråsen tilby meg som medarbeider?

Som medarbeider i Vidaråsen Landsby kan vi tilby deg en unik mulighet til lære og oppleve noe ganske så annerledes. Du vil kunne lære mangt fra både andre medarbeidere og landsbybeboere. Flere av disse har bodd her i flere ti-år og kan landsbyens historie. Du vil treffe mange medarbeidere fra store deler av verden. I tillegg er vi interessert i å høre hva du kan bidra med.